Thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam qua đầu tư tác động.
Chương trình đào tạo cho các nhà
đầu tư và đối tác trong hệ sinh thái
Impact Investment Exchange
partners-partenaires-colors-en

Tham gia chương trình Sẵn sàng cho đầu tư tác động tại Việt Nam

Chương trình giúp các nhà đầu tư và đối tác tăng cường nhận thức về thị trường đầu tư tác động tại Việt Nam, qua đó tối ưu lợi nhuận, tác động tích cực, và hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình đầu tư.

Chương trình này thích hợp với những nhà đầu tư trong và ngoài Việt Nam, các cơ quan quản lý chính sách, các tổ chức hỗ trợ, trung tâm ươm tạo khởi nghiệp, cũng như mọi đối tác trong hệ sinh thái.

Nội dung đào tạo

Khóa 1:
Toàn Cảnh Đầu Tư Tác Động ở Việt Nam

Bản chất, mục tiêu và giá trị của việc đầu tư tác động. Kiến thức về nền kinh tế, cơ cấu và đặc điểm của thị trường đầu tư tác động tại Việt Nam. Đồng thời, phân tích những cơ hội và thách thức cho những ai đang có dự định đầu tư vào thị trường này.

 

Khóa 2:
Môi Trường và Tác Động


Nắm bắt tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển kinh tế và những tác động thiết thực của nó đến kết quả đầu tư. Cách tích hợp những yếu tố môi trường vào quyết định đầu tư tác động và vận dụng kiến thức này để giảm thiểu rủi ro và đạt được giá trị và lợi nhuận tối đa. 

Khóa 3:
Đầu Tư Qua Lăng Kính Giới (GLI)

Khái niệm đầu tư qua lăng kính giới và tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực đầu tư tác động. Tình hình và nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam, cách ứng dụng góc nhìn lăng kính giới để nâng cao tác động, giá trị, hiệu quả và hiệu suất, đồng thời tiết kiệm rủi ro trong quá trình đầu tư tác động.

Khóa 4:
Quy Định và Chính Sách Đầu Tư tại Việt Nam

Cách thức đầu tư tại Việt Nam từ chính sách đến các quy định pháp luật cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.  Qua đó nhà đầu tư và đối tác có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh và điều chỉnh kế hoạch hành động của mình phù hợp với luật pháp và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

 

Hoạt động đi kèm:

Hội thảo độc quyền cho các đối tác trong hệ sinh thái

Các phiên thảo luận về môi trường đầu tư tác động tại Việt Nam

Mạng lưới kết nối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp tác động trong khu vực

Bắt đầu hành trình tạo tác động của bạn ngay hôm nay bằng cách đăng ký để truy cập vào chương trình đào tạo miễn phí.